Ecos tankar om Hållbarhet!

”Hållbarhet” bör vara mer än en slogan för marknadsföring. Det skall varar ett sätt att tänka och en form av respekt för människor och för vår planet. Ecos är stolta över att använda de mest hållbara jordbruksmetoderna, att betala jordbrukare mycket mer för sina kokosnötter än ledande varumärken av kokosvatten och att använda förpackningar som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Människan: 
När ECOS grundare sökte efter det bästa kokosvatten vilket skulle få bära namnet Ecos (för nästan 4 år sedan), blev han förvånad över de stora skillnaderna i prissättningen av kokosvatten beroende på kvalitet, ålder på kokosnötterna och deras ursprungsland. Han hade hört historier att andra varumärken av kokosvatten krävde otroligt låga priser och det slog honom att det måste vara jordbrukarna som betalar det yttersta priset för detta. Produktionsanläggningarna kommer fortfarande att ha sina marginaler och varumärkesägarna kommer att ha sina, så till slut är det småbrukaren som måste acceptera det pris som erbjuds. I stället för att köpslå om ett pris 10% lägre, valde han en annan strategi och betalade ett högre pris. Detta för att jordbrukarna inte skulle behöva pressas. Detta innebär att ECOS betalar över 50% mer per liter än de ledande märkena av kokosvatten. Men det innebär också en bättre kvalitet på kokosvattnet och en bättre inkomstkälla för jordbrukare, deras familjer och deras samhällen. Därför mina vänner, är ECOS lite dyrare men SÅ mycket bättre!

Produkten: 
ECOS kokosnötter utsätts aldrig för bekämpningsmedel eller jordbrukskemikalier. Naturen gör ett fantastiskt jobb så kokosnötterna vi använder växer bäst när de lämnas orörda. Dessa jordbruksmetoder är ekologiska och icke-GMO, eftersom det inte finns några GMO kokosnötter!. Varför betala dyra certifieringar när det inte gör produkten bättre och vi kan ge de hårt intjänade kronorna tillbaka till jordbrukarna?
En viktig fråga är användningen av certifieringen "icke GMO" när det kommer till kokosnötter. Det finns inga GMO kokosnötter någonstans på den här planeten. Punkt. Vi förstår att det kan vara en värdefull certifiering av grödor så som majs eller soja vilka ofta är genetiskt modifierade, eftersom de odlas i områden som de annars inte skulle växa i och därför dra nytta av genetisk modifiering för att skydda dem från ex insekter eller torka och för att öka avkastningen. Men detta är inte fallet när det gäller kokosnötter. Därför är det oansvarigt att använda denna certifiering när det rör kokosnötter, men även i många andra fall eftersom det vilseleder konsumenterna och i slutändan förlöjligar diskussionen om fördelarna och verkliga problemen med GMO produkter (ja, det finns i själva verket två sidor till varje berättelse).

Planeten: 
Inga dryckesbehållare är ens i närheten av perfekta, men vi gillar förpackningen som erbjuds av Tetra Pak av flera skäl. För det första är den återvinningsbar och framför allt innehåller den mindre plast än andra typer av förpackningar. En del av det papper som används kommer från förnyelsebara skogar och Tetra Pak förbättrar sig ständigt samt leder vägen mot ett hållbart skogsbruk. Viktigast, och något som alltid förbises, är den betydligt lägre miljöpåverkan som ECOS typ av förpackning har jämfört med plastbehållare. Eftersom mer än 50% av alla behållare aldrig återvinns, är det avgörande med mindre plast och mindre färgämnen!

Be Smart, Drink Smart